Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

notyourstrawberry
17:27
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.

Jakub Żulczyk - Ślepnąc od świateł
Reposted fromkato85 kato85
notyourstrawberry
17:26
7451 ec00
Reposted fromkato85 kato85
notyourstrawberry
17:26
8759 bd5c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakato85 kato85
notyourstrawberry
17:26
3676 a0f5
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakato85 kato85
17:26
9846 cb82
Reposted fromamatore amatore viakato85 kato85
notyourstrawberry
17:26
notyourstrawberry
17:25
17:25
6703 999e
Reposted fromamatore amatore viakato85 kato85
notyourstrawberry
17:25
Chromatics - Lady // Drive
Reposted fromkato85 kato85
notyourstrawberry
17:25
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viakato85 kato85
notyourstrawberry
17:25
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viakato85 kato85
notyourstrawberry
17:25
notyourstrawberry
17:24
7059 f5c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viakato85 kato85
notyourstrawberry
17:24
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 viakato85 kato85
notyourstrawberry
17:24
notyourstrawberry
17:24
8944 0b51
Reposted fromEtnigos Etnigos viakato85 kato85
notyourstrawberry
17:24
9630 0d1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakato85 kato85
notyourstrawberry
17:20
notyourstrawberry
17:19
6948 f185 500
via @introwertykalni
notyourstrawberry
17:12
6890 9b41
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl