Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2018

notyourstrawberry
08:48
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
notyourstrawberry
08:47
Szybko skończyło się to  co miało być na zawsze 
— tysiace-mysli.soup.io
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli

June 13 2018

notyourstrawberry
06:45
9468 8c98 500
Reposted fromhagis hagis
notyourstrawberry
06:44
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
Reposted fromaletodelio aletodelio

June 12 2018

notyourstrawberry
20:00
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
notyourstrawberry
19:59
notyourstrawberry
19:59
5738 e281 500
Reposted fromseaweed seaweed
notyourstrawberry
19:59
5780 d500 500
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia
notyourstrawberry
19:57
6598 f166 500
Reposted frominherent inherent
notyourstrawberry
19:56
notyourstrawberry
19:56
Reposted fromLane Lane
notyourstrawberry
19:56
6812 cc02 500
Reposted frommalinowychrusniak malinowychrusniak
notyourstrawberry
19:55
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
notyourstrawberry
19:55
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn
notyourstrawberry
19:55
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn
notyourstrawberry
19:54
6957 ecb4 500
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie
notyourstrawberry
08:59
Reposted fromPoranny Poranny
notyourstrawberry
08:55
2279 2dda 500
Reposted fromsavatage savatage
notyourstrawberry
08:55
2308 fe34 500
Reposted fromteijakool teijakool

June 08 2018

notyourstrawberry
19:15
1069 df37 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl