Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

13:48
6048 cd6e
Reposted fromvhae vhae viapunisher punisher
notyourstrawberry
13:45
Reposted fromDennkost Dennkost viapunisher punisher
notyourstrawberry
13:45
2500 de3a 500
Reposted frompunisher punisher
notyourstrawberry
13:44
3384 4b84
Reposted fromcynamonn cynamonn viaupinthesky upinthesky
13:42
9485 4221 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaupinthesky upinthesky
notyourstrawberry
13:41
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viaupinthesky upinthesky
notyourstrawberry
13:39
Reposted fromdecorum decorum viapulchritudo2 pulchritudo2
notyourstrawberry
13:37
8002 2ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
notyourstrawberry
13:37
6345 ca2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
notyourstrawberry
13:37
notyourstrawberry
13:37
1119 0826 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
notyourstrawberry
13:37
2224 87df
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
notyourstrawberry
13:37
notyourstrawberry
13:30
3684 e9ea 500
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy
notyourstrawberry
13:30
9522 e92d 500
Songs from the Second Floor, R. Andersson (2000)
Reposted frommovieguy movieguy
notyourstrawberry
13:22
1604 a3f2 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaaleander aleander
notyourstrawberry
13:21
Przez całe życie instynkt uczył mnie jednego - człowiek ma większe szanse, jeśli polega na sobie.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Reposted fromlovvie lovvie viaaleander aleander
notyourstrawberry
13:20
8953 8952 500
mr robot, s01e04
Reposted frommrrru mrrru viaslowlyembrace slowlyembrace
notyourstrawberry
13:19
9905 8d19 500
Reposted fromcontigo contigo viaslowlyembrace slowlyembrace
notyourstrawberry
13:19
8531 6185 500
Reposted frompiehus piehus viaslowlyembrace slowlyembrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl