Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

notyourstrawberry
16:07
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaBlindness Blindness
notyourstrawberry
16:06
8655 bdf5 500
Reposted frompaasiak paasiak viaBlindness Blindness
notyourstrawberry
16:06
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
notyourstrawberry
16:06
8138 b2f7 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaBlindness Blindness

April 19 2018

notyourstrawberry
19:28
6654 ca6e 500
Reposted fromseaweed seaweed
notyourstrawberry
19:26
6685 9719 500
Reposted from4777727772 4777727772
notyourstrawberry
19:26
6691 1617 500
Reposted from4777727772 4777727772

April 18 2018

notyourstrawberry
21:10
4632 f28d
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
notyourstrawberry
21:10
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
notyourstrawberry
21:09
4633 2b34
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
notyourstrawberry
21:09
4649 6dd3
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
notyourstrawberry
21:08
4654 10da 500
Reposted from2017 2017
notyourstrawberry
21:08
4660 340c
Reposted from2017 2017
notyourstrawberry
21:07
4677 fc8f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
notyourstrawberry
21:06
4698 2f0b 500
Reposted fromFlau Flau
notyourstrawberry
21:06
Miałem sny i nie mam, miałem pasję, miałem, jednak nie mam
Miałem swe marzenia, miałem rany, miałem plany
Chore stany, dziś ich nie pamiętam niemal
Miałem człowieczeństwa przejaw, miałem dar
Miałem fart nic teraz niewart
Miałem siłę, miałem tajemnicę i zwątpienia
Dziś przed gadką z samym sobą stwierdzam - jebać
Miałem myśli, czas by je pozbierać
Miałem pustkę, ją wypełniały wspomnienia
Widzę w lustrze refleks mojej twarzy, to nie ja
To co miałem właśnie się smaży w płomieniach
— PRO8L3M
Reposted fromakward akward
notyourstrawberry
21:05
4727 6891
Reposted fromshampain shampain
notyourstrawberry
21:04
4729 87d4 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
notyourstrawberry
21:03
4739 91f6 500
What's your idol?
Reposted fromnazarena nazarena
notyourstrawberry
21:02
4740 4753 500
Reposted frommoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl